Zelfbouw (kavelbouw)

Rood voor rood-regeling

Meerdere gemeenten bieden  eigenaren in het buitengebied volop kansen om voormalige agrarische erven nieuw leven in te blazen.

Onze eigen Hof van Twente hoort bij de top tien van gemeenten waar in de komende 15 jaar meer dan 300.000 m2 agrarische bebouwing vrijkomt. Het behoud van kwaliteit van het landelijk gebied is een enorme opgave, maar biedt ook kansen om dit gebied op een innovatieve manier in te vullen. Om dat mogelijk te maken heeft de gemeenteraad van Hof van Twente een vooruitstrevend beleidskader vastgesteld dat eigenaren van voormalige agrarische erven volop gelegenheid biedt om nieuwe functies te ontwikkelen in het buitengebied.

Afgelopen jaren heeft de gemeente al ingezet op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit met de beleidskaders rood voor rood / vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) / Nieuwe landgoederen. In dat kader is ruim 50.000 m2 aan (landschap ontsierende) bebouwing gesloopt en zijn er nieuwe invullingen gevonden voor leegstaande agrarische bedrijfsbebouwing. Het nieuwe beleid biedt nog meer mogelijkheden voor ondernemende mensen die initiatieven willen ontplooien in het buitengebied.

Wij kunnen ondersteunen bij:

Particulier Opdrachtgeverschap

Wanneer je besluit om als particulier een huis te laten bouwen is er sprake van particulier opdrachtgeverschap. Je koopt zelf de grond en bepaalt met welke partijen (architect, aannemer, adviseurs) je de woning realiseert. Dit geeft jou maximale keuzevrijheid, binnen de grenzen van jouw budget. Uiteraard blijven er nog wel kaders; de grenzen van de kavel, technische mogelijkheden en de gemeentelijke voorschriften. 

 

 

Wij kunnen ondersteunen bij: